Rekonštrukcia stavebných objektov


 
 

 • Názov projetku:

  Stručný opis projektu:

 
 • Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov TANAX TRUCKS a.s. v Bánovciach nad Bebravou
 • Týmto projektom bola zrealizovaná  rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov    z dôvodu nevyhovujúcich  tepelnoizolačných  vlastností  objektov  výrobnej  prevádzky, zastaralých  systémov  osvetlenia  a vykurovania, vysokej energetickej a finančnej náročnosti na dosahovanie optimálnych podmienok v interiéroch budovy. Rekonštrukciou sa dosiahlo zlepšenie tepelnoizolačných  vlastností obvodových stien, strechy a výplňových otvorov, modernizácia osvetlenia a vykurovania. Rekonštrukciu objektu haly a sociálnej budovy sa zateplila plocha o rozlohe 31.486,70 m2, zníženie spotreby energie o viac ako 19 000 GJ/rok.

 • Miesto realizácie projektu:

 • Názov a sídlo prijímateľa:

 • Dátum začatia projektu:

 • Dátum skončenia projektu:

 • Názov riadiaceho orgánu:

 • Výška príspevku:

 

 • Informačná tabuľa:

 • Fotodokumentácia projektu:

Stav pred rekonštrukciou

 • Obvodový plášť budovy


 • Strecha budovy


 • Interiér budovy


REKONŠTRUKCIA

 • Rekonštrukcia okien a brán 


 • Rekonštrukcia strechy 

 • Rekonštrukcia kúrenia 


 • Rekonštrukcia elektroinštalácií 


 • Celkový pohľad