Zavedenie inovatívnych technológií


 
 

 • Názov projetku:

  Stručný opis projektu:
 
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TANAX TRUCKS a.s. prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií.
 • Cieľom bola inovácia zastaraných technologických zariadení pomocou ktorých už nebolo možné zabezpečiť komplexný a uzatvorený technologický cyklus, zodpovedajúci potrebám zákazníkov. Modernizáciou technologických zariadení  sa dosiahla vyššia kvalita a efektívnosť výrobkov a služieb. Inováciou šiestich výrobných postupov prostredníctvom, zavedenia siedmich nových technológií v celkovom počte 10 kusov, sa zvýšili  technické a personálne kapacity spoločnosti, konkurencieschopnosť, kvalita, flexibilita výrobkov a služieb spoločnosti.

 • Miesto realizácie projektu: 
 • Názov a sídlo prijímateľa: 
 • Dátum začatia projektu: 
 • Dátum skončenia projektu: 
 • Názov riadiaceho orgánu: 
 • Výška príspevku: 
 

 • Informačná tabuľa:

 • Fotodokumentácia projektu:
 • INOVOVANÉ TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

 • Obrábacie centrum 130 – WHQ 13 CNC

 • Obrábacie centrum 150 – WRD 15 CNC

 • Laserové rezacie centrum TruLaser 3040    

 • Hrotový sústruh MT 550i CNC 1500

 • Synchrónny hydraulický ohraňovací lis CNC AD-S60400

 • Poloautomatické zváračky COMIG/MAG

 • Meracie rameno FARO Arm Prime 10


 • STAV PRED MODERNIZÁCIOU

 •  Obrábacie centrá

 • Sústruh

 • Plazmový rezací stroj    

 • Lisy
 • Zváračky