O spoločnosti TANAX TRUCKS

je spoločnosť s hlavným zameraním na výrobnú, obchodnú a servisnú činnosť z oblasti automobilového, strojárenského priemyslu a výroby nákladných automobilov AKTIS. Časť obchodu tvorí predaj komodít: náhradné diely na nákladné vozidlá AKTIS a TATRA ako sú podvozkové komponenty, riadenie, doplnkové moduly, ložiská. 

Spoločnosť tiež ponúka spracovanie zákaziek podľa požiadaviek zákazníka na vlastných strojných zariadeniach. Svoje pôsobenie spoločnosť rozšírila aj o ponuku predaja a servisu malých úžitkových vozidiel značky PIAGGIO a GASOLONE.

Pozíciu na trhu si budujeme už od roku 2000

TANAX TRUCKS a.s. si svoju pevnú pozíciu na tuzemskom i zahraničnom trhu systematicky buduje od roku 2000. V rámci Európskej únie dominujú zahraničné obchodné vzťahy predovšetkým s Českou republikou. 

Zároveň má spoločnosť úspešne rozvinuté obchodné vzťahy s partnermi z Anglicka, USA, Indie, Hong-Kongu, Ruska. Výrazným medzníkom v histórii spoločnosti je nadviazanie strategického partnerstva so spoločnosťou MAN Nutzfahrzeuge Group, Nemecko, so zámerom predaja a podpory špeciálnych nákladných vozidiel.

Do budúcnosti spoločnosť TANAX TRUCKS a.s. plánuje upevňovať svoje súčasné postavenie na domácom a zahraničnom trhu, rozširovať svoje pôsobenie na zahraničných trhoch hľadaní nových obchodných partnerov a rozširovať výrobu nákladných automobilov AKTIS. 

Ďalším cieľom spoločnosti je zvyšovanie služieb poskytovania servisných činnosti pre vozidlá AKTIS. Dlhodobým strategickým zámerom spoločnosti je realizácia predaja a podpory produktov MAN pre slovenských partnerov.

Z histórie spoločnosti

Rok 2000 - Založenie spoločnosti

Zameranie:
Obchodná, konzultačná, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja náhradných dielov na nákladné vozidlá TATRA. Opracovanie a spracovanie dreva, stolárstvo, výroba a predaj nábytku z dreva a ostatných materiálov na báze dreva.
Predaj, prenájom motorových vozidiel, strojov, nehnuteľností, leasingová a sprostredkovateľská činnosť, poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania.

Rok 2006 - Rozšírenie zamerania spoločnosti

Činnosti personálneho manažmentu a prieskum trhu.Nákladnej cestnej dopravy vykonávanej vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla.Nástrojárstvo, kovoobrábanie, výroba strojov a zariadení, výskum a vývoj v oblasti dopravných prostriedkov, výroba technológie na výrobu a opravy dopravných prostriedkov.Výroba motorových vozidiel vrátane motorov a iných dopravných prostriedkov mimo činností vyžadujúcich oprávnenie podľa osobitných predpisov.

2006 - Ukončenie zamerania spoločnosti

Opracovanie a spracovanie dreva, stolárstvo, výroba a predaj nábytku z dreva a ostatných materiálov na báze dreva.

2006 - Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia Dôverné

2007 - Rozšírenie zamerania spoločnosti

Obchodovanie s vojenským materiálom.

2008 - Certifikovanie spoločnosti systémom ISO 9001:2001

V odbore výroba a predaj automobilov, náhradných dielov, agregátov a dopravných prostriedkov

2009 - Otvorenie servisného strediska

Obnova a modernizácia servisného strediska pre vozidlá AKTIS

2010 - Predaj úžitkových vozidiel PIAGGIO a GASOLONE

Rozšírenie obchodnej činnosti o predaj a servis malých úžitkových vozidiel PIAGGIO a GASOLONE

Rok 2020 - Výroba kontajnerov

Rozšírenie obchodnej činnosti o predaj a servis skladovacích kontajnerov, kontajnerov prenosných kancelárií, kontajnerov na špeciálne účely, sanitárno-fekálnych kontajnerov.

Certifikáty

Navrh, vyvoj, vyroba a servis nákladnych vozidiel.

Inštalácia, opravy, údržba a školiacej činnosti na leteckých pozemných zariadeniach vzdušných síl ozbrojených síl SR.

Výroba a predaj automobilov, náhradných dielov, agregátov a dopravných prostriedkov. Strojárska výroba.

Výroba a predaj automobilov, náhradných dielov, agregátov a dopravných prostriedkov. Strojárska výroba.

Výroba a predaj automobilov, náhradných dielov, agregátov a dopravných prostriedkov. Strojárska výroba.

Výroba, predaj a servis automobilov, náhradných dielov, agregátov a dopravných prostriedkov. Strojárska výroba. Inštalácia a servis leteckých pozemných zariadení.

Výroba, predaj a servis automobilov, náhradných dielov, agregátov a dopravných prostriedkov. Strojárska výroba. Inštalácia a servis leteckých pozemných zariadení.

Výroba a predaj automobilov, náhradných dielov, agregátov a dopravných prostriedkov. Strojárska výroba.

Výrobu a opravu kontajnerov, vrátane ISO kontajnerov.

Realizácia klimatických skúšok podľa špecifikácií normy EN 60721-2-1.