TANAX TRUCKS a.s.

spoločnosť s hlavným zameraním na výrobnú, obchodnú a servisnú činnosť z oblasti automobilového, strojárenského priemyslu a výroby nákladných automobilov AKTIS. Časť obchodu tvorí predaj komodít: náhradné diely na nákladné vozidlá AKTIS a TATRA ako sú podvozkové komponenty, riadenie, doplnkové moduly, ložiská. 

20

ROČNÁ TRADÍCIA

Na trhu viac ako 20 rokov. Dobre meno a spokojnosť zákazníkov vychádza z kvality a primeranej ceny.

40

KRAJÍN SVETA

Otvorená myseľ a dokonalé partnerstvo bez hraníc.Pozíciu na trhu si budujeme už od roku 2000

TANAX TRUCKS a.s. si svoju pevnú pozíciu na tuzemskom i zahraničnom trhu systematicky buduje od roku 2000. V rámci Európskej únie dominujú zahraničné obchodné vzťahy predovšetkým s Českou republikou. 

Zároveň má spoločnosť úspešne rozvinuté obchodné vzťahy s partnermi z Anglicka, USA, Indie, Hong-Kongu, Ruska. Výrazným medzníkom v histórii spoločnosti je nadviazanie strategického partnerstva so spoločnosťou MAN Nutzfahrzeuge Group, Nemecko, so zámerom predaja a podpory špeciálnych nákladných vozidiel.

Do budúcnosti spoločnosť TANAX TRUCKS a.s. plánuje upevňovať svoje súčasné postavenie na domácom a zahraničnom trhu, rozširovať svoje pôsobenie na zahraničných trhoch hľadaní nových obchodných partnerov a rozširovať výrobu nákladných automobilov AKTIS. 

Ďalším cieľom spoločnosti je zvyšovanie služieb poskytovania servisných činnosti pre vozidlá AKTIS. Dlhodobým strategickým zámerom spoločnosti je realizácia predaja a podpory produktov MAN pre slovenských partnerov.

Ponuka vozidiel

AKTIS a vojenských vozidiel MAN.

Partnerstvo bez hraníc Kovosipox
Partnerstvo bez hraníc Kovosipox

Napísali o Nás

My v médiach.

MAGAZÍN EURO REPORT PLUS

MAGAZÍN EURO REPORT PLUS

Stredný terénny automobil AKTIS 4x4.1R-08 
pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. 

AKTIS 4×4.1R-08 je predurčený na použitie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky ako nákladný automobil prevádzkovateľný po komunikáciách a v teréne.

MAGAZÍN ATM

MAGAZÍN ATM

Vozidlá pre globálnu logistiku

Desiateho novembra 2009 sa v priestoroch Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie zišli logistici, vojenskí profesionáli Ozbrojených síl SR.

PROJEKTY Z EUROFONDOV

Projetky boli realizované prostredníctvom 
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Rekonštrukcia stavebných objektov

Rekonštrukcia stavebných objektov

Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov TANAX TRUCKS a.s. v Bánovciach nad Bebravou.

Týmto projektom bola zrealizovaná  rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov    z dôvodu nevyhovujúcich  tepelnoizolačných  vlastností  objektov  výrobnej  prevádzky, zastaralých  systémov  osvetlenia  a vykurovania, vysokej energetickej a finančnej náročnosti na dosahovanie optimálnych podmienok v interiéroch budovy. Rekonštrukciou sa dosiahlo zlepšenie tepelnoizolačných  vlastností obvodových stien, strechy a výplňových otvorov, modernizácia osvetlenia a vykurovania. Rekonštrukciu objektu haly a sociálnej budovy sa zateplila plocha o rozlohe 31.486,70 m2, zníženie spotreby energie o viac ako 19 000 GJ/rok.

Zavedenie inovatívnych technológií

Zavedenie inovatívnych technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TANAX TRUCKS a.s. prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií.

Cieľom bola inovácia zastaraných technologických zariadení pomocou ktorých už nebolo možné zabezpečiť komplexný a uzatvorený technologický cyklus, zodpovedajúci potrebám zákazníkov. Modernizáciou technologických zariadení  sa dosiahla vyššia kvalita a efektívnosť výrobkov a služieb. Inováciou šiestich výrobných postupov prostredníctvom, zavedenia siedmich nových technológií v celkovom počte 10 kusov, sa zvýšili  technické a personálne kapacity spoločnosti, konkurencieschopnosť, kvalita, flexibilita výrobkov a služieb spoločnosti.