MAGAZÍN ATM

Desiateho novembra 2009 sa v priestoroch Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie
zišli logistici, vojenskí profesionáli Ozbrojených síl SR.

Zástupcovia výrobných spoločností a pozvaní hostia na prezentácii noviniek vo vojenskej automobilovej technike. Okrem vozidla MAN s pancierovanou kabínou si mali možnosť vyskúšať aj niektoré nadstavby na podvozkoch AKTIS 4x4. Súčasťou podujatia bolo odovzdanie vybraných vozidiel do vojskových skúšok.

MAGAZÍN ATM