Projekty z EUROFONDOV

Rekonštrukcia stavebných objektov

Rekonštrukcia stavebných objektov

Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov TANAX TRUCKS a.s. v Bánovciach nad Bebravou.

Týmto projektom bola zrealizovaná  rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov    z dôvodu nevyhovujúcich  tepelnoizolačných  vlastností  objektov  výrobnej  prevádzky, zastaralých  systémov  osvetlenia  a vykurovania, vysokej energetickej a finančnej náročnosti na dosahovanie optimálnych podmienok v interiéroch budovy. Rekonštrukciou sa dosiahlo zlepšenie tepelnoizolačných  vlastností obvodových stien, strechy a výplňových otvorov, modernizácia osvetlenia a vykurovania. Rekonštrukciu objektu haly a sociálnej budovy sa zateplila plocha o rozlohe 31.486,70 m2, zníženie spotreby energie o viac ako 19 000 GJ/rok.

Zavedenie inovatívnych technológií

Zavedenie inovatívnych technológií

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TANAX TRUCKS a.s. prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých technológií.

Cieľom bola inovácia zastaraných technologických zariadení pomocou ktorých už nebolo možné zabezpečiť komplexný a uzatvorený technologický cyklus, zodpovedajúci potrebám zákazníkov. Modernizáciou technologických zariadení  sa dosiahla vyššia kvalita a efektívnosť výrobkov a služieb. Inováciou šiestich výrobných postupov prostredníctvom, zavedenia siedmich nových technológií v celkovom počte 10 kusov, sa zvýšili  technické a personálne kapacity spoločnosti, konkurencieschopnosť, kvalita, flexibilita výrobkov a služieb spoločnosti.