Rekonštrukcia stavebných objektov

Názov projetku:

Stručný opis projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov TANAX TRUCKS a.s. v Bánovciach nad Bebravou

Týmto projektom bola zrealizovaná  rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov    z dôvodu nevyhovujúcich  tepelnoizolačných  vlastností  objektov  výrobnej  prevádzky, zastaralých  systémov  osvetlenia  a vykurovania, vysokej energetickej a finančnej náročnosti na dosahovanie optimálnych podmienok v interiéroch budovy. Rekonštrukciou sa dosiahlo zlepšenie tepelnoizolačných  vlastností obvodových stien, strechy a výplňových otvorov, modernizácia osvetlenia a vykurovania. Rekonštrukciu objektu haly a sociálnej budovy sa zateplila plocha o rozlohe 31.486,70 m2, zníženie spotreby energie o viac ako 19 000 GJ/rok.

Miesto realizácie projektu:

Názov a sídlo prijímateľa:

Dátum začatia projektu:

Dátum skončenia projektu:

Názov riadiaceho orgánu:

Výška príspevku:

Informačná tabuľa:

Fotodokumentácia projektu:

Stav pred rekonštrukciou

Obvodový plášť budovy

Strecha budovy

Interiér budovy

REKONŠTRUKCIA

Rekonštrukcia okien a brán 

Rekonštrukcia strechy 

Rekonštrukcia kúrenia 

Rekonštrukcia elektroinštalácií 

Celkový pohľad