IDEB EXCLUSIVE 2010

Na kolesách TANAX

Výroba nákladných automobilov v rámci bývalého Československa nás spájala najmä z českou časťou republiky. Je menej známe, že v 80-tych rokoch minulého storočia do Bratislavy prešla významná úloha, ktorá mala za cieľ vyvinúť stredný nákladný automobil (SNA).