2008 - Certifikovanie spoločnosti systémom ISO 9001:2001