Pancierový štít kabíny

Modulárne kabíny.

Modulárne kabíny radov HX a SX s ich výrazným a osobitým vzhľadom, funkcionálnou konštrukciou a vybavením a so spoľahlivými prevádzkovými vlastnosťami sú pevné a zároveň vyzerajú pôsobivo. Kabíny poskytujú pohodlné nastupovanie a prechodnosť, vysokú funkcionalitu, súčasne bezpečnú a pevnú strechu. Modulárna kabína konštruovaná z ocele je pre rad HX k dispozícii aj vo vyhotovení predĺženom o 310 mm.

Integrovaná pancierovaná kabína (IAC)

Celooceľová konštrukcia kabíny je presvedčivou odpoveďou na dnešný scenár hrozieb konfliktov. V súlade s normou STANAG 4569 ponúka spoľahlivú ochranu proti útoku ručnými strelnými zbraňami a šrapnelmi (úroveň 3) a proti AT nášľapným mínam (úroveň 3b). Aby sa posádke umožnilo náležite reagovať na útoky, pancierovaná kabína môže byť na požiadanie vybavená zbraňovým stanovišťom pre ťažký guľomet, alebo granátomet. Zbraňové stanovište sa dá ovládať z vnútra kabíny, čo chráni posádku pred nebezpečenstvom. Toto príslušenstvo ponúka MAN v spolupráci s poprednými výrobcami.

Modulárna pancierová kabína (MAC)

Vozidlá vybavené pre službu v ťažkých podmienkach

V súčasnej dobe sa vynárajú ohrozenia novej kvality. Je preto ešte viac dôležité, ako kedykoľvek predtým, chrániť posádku na misiách, aby predchádzala a stabilizovala konfliktné situácie.

MAN vyvinul systémy ochrany posádky,aby spĺňali rôznorodé požiadavky: Modulárna pancierová  kabína (MAC), ktorá sa ponúka pre vysoko a extrémne mobilné vozidlá MAN rady HX a SX. Dostupná pre aj Integrovaná kabína (IAC) s vyššou úrovňou ochrany

Ochrana na úrovni 2/2a

Modulárna pancierová kabína (MAC) jetvorená externými montovateľnými modulmi zabezpečujúcu ochranu podľa normySTANAG 4569 proti balistickej ochrane až do úrovne 2 a proti ohrozeniu mínamido úrovne 2a, zahŕňajúc AP DM31.

Túto kabínu je možné vybaviť rôznymizbraňovými stanovišťami.

Vyskúšaná pre nasadenie

Extenzívne testy a pokusy navyskúšanie a kvalifikovanie MAC boli úspešne prevedené.

Balistická a mínová kvalifikácia

■      Test odolnosti obrneného materiálu balistickým testovaním podľa požadovanej úrovne ochrany

■      Overenie balistického výkonu na plne vybavenom vozidle

■      Mínová detonácia pod vozidlom a vedľa obrneného vozidla.

Automobilová kvalifikácia

■      Plno rozsahové testy automobilových funkcii s namontovanými ochrannými modulmi.

■      Verifikácia systémovej integrácie v špecifických klimatických podmienkach.

■      Únavové testy obrnenej kabíny.

Ľahká a rýchla montáž

Modulárne štrukturované prvky MAC kabíny umožňujú rýchlu montáž obrnených modulov na základniach alebo v teréne. MAC súprava môže byť namontovaná alebo odstránená v priebehu niekoľkých hodín.Priestorové podmienky a ergonómia v kabíne nie je narušená použitím modulov ochrany.

MAC technické detaily

■      Prispôsobivé riešenie

■      Zameniteľné/vymeniteľné medzi všetkými HX variantmi

■      Vymeniteľné medzi všetkými SX variantmi

■      Váha približne 1400 kg

■      Montáž/demontáž: niekoľko hodín, podľa podmienok a vybavenia

■      Prevoz: Zabalené v moduloch vhodných pre morskú prepravu a vysokozdvižný vozík, moduly skladovateľné v 20´´ ISO kontajneroch

■      Vrchný diel demontovateľný, bezpečnostné prvky dverí,vyklápanie kabíny s ochrannými modulmi nainštalovanými

■      Počítané na životnosť minimálne 20 rokov

■      1,5m brodiaca hĺbka

■      Výbava: Montáž automatických zbraní

■      Voľba: montáž otvoru alebo zbraňová stanica